<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vanliga frågor

/Vanliga frågor
Vanliga frågor Fabrice Marchal 2018-06-11T11:02:24+00:00

Användning

Fungerar Invigos på iPad och surfplatta? Fabrice Marchal 2017-08-15T15:05:50+00:00

Invigos stödjer iPads tillverkade efter 2013, dvs iPad Air, iPad Air2 och iPad Pro under förutsättning att eleverna använder ett externt tangentbord. Externt tangentbord är ett krav; utan det upptar det virtuella tangentbordet en väldigt stor del av skärmen och Invigos blir svårt eller omöjligt att använda.

Vad gäller andra surfplattor kan det finnas begränsningar vad gäller processorkraft eller skärmstorlek. Testa gärna och återkoppla till oss med kommentarer eller frågor.

Kan jag använda talsyntes i Invigos? Erik Jaråker 2018-02-26T16:02:54+00:00

Ja, du kan använda talsyntes genom tillägg till webbläsaren. I Chrome kan du exempelvis använda Oribi speak – se videoinstruktionen nedan.

Hur används Invigos i förberedelseklass? Martin Tiberg 2018-02-26T16:01:23+00:00

Här finns en filmsnutt som visar hur lärare och elever på Norrtullsskolan i Söderhamn har arbetat med Invigos.

Måste jag som lärare skapa elevkonton för alla mina elever? Martin Tiberg 2017-08-15T14:43:29+00:00

Nej. Elever skapar konton själva innan de loggar in för första gången. Om de vill kan de använda existerande konton från Google eller Facebook.

Du som lärare kan skapa konton åt eleverna i förväg, men det är inget krav. Om en huvudman deltar i Alla kan skriva får deras lärare och elever även möjlighet till single-sign-on (SSO) via Skolfederation.

Kan flera lärare planera och hantera en uppgift tillsammans? Fabrice Marchal 2016-08-29T12:58:10+00:00

Ja. På en lärares startsida (efter att ha loggat in) finns alla hens skapade uppgifter. Klicka i menyn som finns uppe i högra hörnet av varje uppgift och välj “Dela med kollega…”

Kan jag ta bort en uppgift som jag har skapat? Fabrice Marchal 2016-08-29T12:58:27+00:00

Ja, du kan radera en uppgift som du har skapat, så länge som ingen elev har anslutit sig till uppgiften. Därefter kan du inte längre radera den, utan arkiverar den när den inte längre är aktuell.

Testa & köpa

Går det att testa Invigos gratis? Fabrice Marchal 2017-08-23T12:45:32+00:00

Ja. Som lärare kan du fritt testa Invigos tillsammans med dina elever i 75 dagar från första inloggningstillfället. Om du bjuder in vänner och lärarkollegor kan du förlänga testperioden ytterligare. Därefter kan du och dina elever fortsätta att använda Invigos men det går inte att dela uppgifter med nya elever.

Hur mycket kostar det att köpa Invigos? Fabrice Marchal 2018-05-22T19:52:13+00:00

Om huvudmannen går med i forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva får alla lärare och elever full tillgång till Invigos med samtliga stödfunktioner. Då bidrar huvudmannen med projektfinansiering baserat på antalet elever i kommunen. Kontakta oss för en intresseanmälan eller prisförfrågan.

Gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid beslut om projektfinansiering av Alla kan skriva? Fabrice Marchal 2017-02-09T13:31:46+00:00

Nej. Enligt 1 kap. 5 § i Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller lagen inte upphandling som avser forsknings- och utvecklingstjänster.

Undantaget för forsknings- och utvecklingstjänster finns för att underlätta upphandling av tjänster som kommer samhället till nytta. En ny lag om offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari 2017 och i nya lagen är undantaget omformulerat men oförändrat i sak; lagen gäller endast vissa forsknings- och utvecklingstjänster om 1) resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och 2) den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten.

Huvudmän som väljer att delta i Alla kan skriva medfinansierar projektets forsknings- och utvecklingsarbete vilket kommer många delar av samhället till nytta. Det är just för sådana situationer som undantaget i lagen finns, varför lagen om offentlig upphandling inte gäller.

Ytterligare information finns i lagtextens förarbeten på sida 330-332 och 935-936 i regeringens proposition 2015/16:195. Därutöver brukar konkurrensverkets jurister vara behjälpliga att reda ut eventuella frågor.

Vi har inte hela kommunen med oss. Kan vi köpa in Invigos till en enskild skola? Fabrice Marchal 2018-05-22T19:55:33+00:00

Om en enskild skola vill använda Invigos utan att skolans huvudman deltar i forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva, så finns möjlighet att teckna en skollicens. Kontakta oss för en diskussion eller prisförfrågan.

Säkerhet, personuppgifter & sekretess

Finns det risk att obehöriga eller hackers kan komma över integritetskänslig information i Invigos? Fabrice Marchal 2016-08-29T13:00:44+00:00

Nej. För det första hanterar inte Invigos information som Datainspektionen klassar som integritetskänslig. För det andra säkerställer Invigos en hög datasäkerhet för all data genom att systematiskt följa “best practice” såsom rekommendationerna från Open Web Application Security Project (OWASP). En viktig kugge i Invigos säkerhetslösning är att nyttja världens främsta molntjänstleverantör, Amazon Web Services (AWS), som underleverantör.

Hur hanteras elevers personuppgifter i Invigos? Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

Hanteringen och lagringen av personuppgifter sker på AWS-servrar på Irland samt inom AWS Content Delivery Network med servrar i Sverige. Hantering och lagring följer EUs nya dataskyddsdirektiv (GDPR) och regleras i juridiska avtal mellan Invigos och AWS. En av Sveriges främsta experter på datalagring och digital personuppgiftshantering granskade Invigos avtal och systemarkitektur redan under hösten 2014, och Invigos har genomgående beaktat personuppgiftshantering under sitt produktutvecklingsarbete.

Vilka avtal reglerar Invigos hantering av personuppgifter? Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

Huvudmannen är formellt ansvarig för hanteringen av alla personuppgifter i skolan. Som ett led i detta ansvarstagande kan huvudmannen utse personuppgiftsbiträden med rätt att hantera och lagra personuppgifter, vilket då regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. När en huvudman tecknar avtal med Invigos ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal, i enlighet med rekommendationer från SKL och rekommendationer från Datainspektionen gällande molntjänster i skolan.

Andra frågor? Kontakta oss gärna!