<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elever i behov av särskilt stöd för skrivande

///Elever i behov av särskilt stöd för skrivande

Elever i behov av särskilt stöd för skrivande

Elever i behov av särskilt stöd för skrivande Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

Då vi utformar och testar Invigos lägger vi särskild tonvikt på elever med skrivsvårigheter. Det är en brokig skara pojkar och flickor, som finns överallt i svenska skolan. Ibland har dessa elever en dyslexidiagnos, ibland inte. Därför behövs inte i första hand riktade insatser mot enskilda individer eller diagnoser, utan en utveckling och spridning av universell digital pedagogik och skrivverktyg, som inkluderar alla elever.

Med och utan Invigos