<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Berättelse

Berättelse Fabrice Marchal 2018-04-02T09:11:51+00:00

Berättelsen är en bred texttyp. Ibland pratar vi om personligt berättande när vi återberättar något som vi har upplevt, och ibland är det ren fiktion. Berättelsen kan utspela sig i verkliga världen eller i olika fantasivärldar – texttypen i sig har inga större begränsningar på så sätt. I berättelsen är det effektfullt att arbeta med olika miljö- och personbeskrivningar i olika utsträckning. Många elever tycker om det friare berättandet medan det för vissa elever skapar en del oro. Det gäller att ha lagom styrda instruktioner helt enkelt.

Hur kan du undervisa om berättelsen?

  • Börja med att undervisa om grunden för berättandet – ta gärna in den muntliga traditionen från bland annat antiken – då får eleverna en god förståelse för varför vi berättar. Det här är en texttyp som passar många eftersom det finns gott om utrymme för att sätta sin egen personliga touch på det som skrivs.
  • Syftet är att berätta en historia och få människor att lyssna. För att göra detta så bra som möjligt så kan författaren använda sig av en rad olika tekniker. Gå igenom med eleverna hur de skriver dialog. Visa dem hur de kan använda lappar eller dagboksanteckningar för att driva historien framåt på ett effektivt sätt.
  • Prata med eleverna om vikten av att hålla ihop en berättelse. Få dem att förstå att det måste finnas en tydlig röd tråd i berättandet, och att den berättelse som påbörjas är den som ska avslutas. Ett viktigt råd till alla skrivande elever är att de ska göra en plan och sedan hålla sig till den. Detta är alltid viktigt när elever skriver, och den mer fria, berättande texten kan innebära problem för en del elever i detta avseende; de skriver ibland bort sig från sitt ämne.

Förslag på arbetsgång

  • Läs tillsammans olika berättelser och prata om vad de har gemensamt och hur de skiljer sig åt. Identifiera de viktigaste karaktärerna, hitta exempel på miljöbeskrivningar, sök reda på huvudproblemet som berättelserna cirkulerar kring.
  • När eleverna arbetar med berättelser enskilt så är det viktigt att minnas att en del elever behöver lite tydligare ramar. För en del är det en stress att inte veta hur många karaktärer som ska vara med, om berättelsen ska vara verklighetstrogen eller inte, och du som lärare har en viktig uppgift här i att skapa förutsättningar för dessa elever. Styr upp och var fyrkantig där det behövs. Ha några kortfattade idéer som kan ligga till grund för berättelser så att eleverna snabbt kan komma igång med sitt skrivande.
  • Innan eleverna börjar skriva en egen berättelse är det en bra idé att skriva en berättelse tillsammans. Använd gärna tankekartan för berättelse som du hittar i Invigos, och tillsammans med eleverna gör du en disposition. Du skriver, och tillsammans ser ni en berättelse växa fram utifrån den disposition som ni har skapat. Det här ger eleverna en mycket tydlig bild av berättelsens struktur, och det skapar goda förutsättningar för att lyckas eftersom alla känner att de har varit med och skrivit en berättelse.
  • Berättelser ska gärna läsas högt. Avsluta arbetet med att läsa de olika berättelserna högt i klassen. Dela upp dem över ett par dagar så att koncentrationen och fokus hos lyssnarna är på topp.