<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Deckare

Deckare Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:50+00:00

En deckare är en texttyp som sätter elevens fantasi på prov. Det gäller att klura ut en
intrig, ha med en deckare, polis, journalist etc, som kan lösa upp trådarna och sedan få
till ett slut som tillfredsställer läsaren.

Hur kan du undervisa om texttypen deckare?

  • Utgå från det bekanta för eleven och fråga vilka deckare de har läst eller sett på någon tv-kanal.
  • Berätta om hur den svenska deckaren står sig väl utomlands och nämn namn som Maj Sjöwall och Per Wahlöö med polisen Martin Beck i huvudrollen, Henning Mankell med sin kriminalkommissarie Kurt Wallander och Stieg Larsson och sedermera David Lagercrantz, som har gett och ger liv åt hjältinnan Lisbeth Salander. Nordens karga landskap och välordnade samhälle, med hemskheter som bubblar under ytan, skapar en  fond som helt uppenbart slår, på såväl den inhemska som den utländska marknaden.
  • Du kan också nämna fenomenet påskekrim i Norge och förklara att när påsken kommer är det tradition att läsa en deckare under ledigheten.
  • Vad är det som gör att människor tilltalas av att läsa deckare? Ställ frågan i grupper om fyra, gå runt och lyssna, och sammanfatta sedan kort i helklass de svar som eleverna kom fram till.

Förslag på arbetsgång

  • Efter den inledande presentationen av deckarfenomenet är det klokt att gå in på deckarens beståndsdelar.
  • Gå in i Invigos och titta på tankekartan som finns som färdigt förslag. Några av tankerutorna kan lyftas med exempel som du eller eleverna ger.
  • Läs sedan igenom de exempel med tillhörande råd som finns inledningsvis för att alla elever skall förstå hur de kommer framåt i verktyget.
  • Låt eleverna börja skriva på sin deckare med stöd av Invigos tankekarta.
  • Under arbetets gång, som inledning eller avslutning på en lektion, kan du som lärare med fördel läsa upp någon snutt från en deckare med väl vald personteckning, skickligt gjord miljöbeskrivning eller en brottsbeskrivning. Allt för att gjuta kreativt mod i dina elever.