<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krönika

Krönika Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

En krönika är en texttyp som tillåter eleven att få vara personlig. Texttypen kan tillåta vissa språkliga utsvävningar och till sin form är krönikan som ett mellanting mellan en bloggpost och ett debattinlägg. Skribenten tycker till om någonting aktuellt, ger en personlig vinkling på det och driver en tes i sin text.

Hur kan du undervisa om texttypen krönika?

 • Utgå ifrån det bekanta för eleven och fråga om de vet vad en krönika är, om de brukar läsa någon och om de vet var man hittar krönikor.
 • Förklara kort skillnaden mellan en krönika och ett debattinlägg, som enkelt kan uttryckas så här:
  • Debattinlägget ställer höga krav på korrekthet i språket och där tillåts inga satsförkortningar eller ofullständiga meningar. Sakargument som kan beläggas med tydliga källor, är vanligast förekommande.
  • Krönikan är mer personlig och yvig och finns det en stilistisk tanke bakom ett grammatiskt regelbrott – förutsatt att eleven medvetet har brutit mot en språkregel den egentligen behärskar – finns en viss acceptans för licentia poetica. Känsloargument ges större utrymme än i ett debattinlägg.

Förslag på arbetsgång

 • Sök upp någon aktuell krönika på nätet och kopiera upp till klassen. Läs upp krönikan högt och låt sedan eleverna analysera krönikan till såväl form som innehåll. Fråga hur krönikan hade varit utformad om den hade varit ett debattinlägg.
 • Be eleverna gå in på nätet och läsa två valfria krönikor för att få en än större förståelse för formen och inspireras till ämnesval.
 • Gå in i Invigos och gå igenom det exempel som ligger där med tillhörande råd.
 • Låt eleverna börja skriva på sin krönika med stöd av Invigos tankekarta.
 • Uppmana gärna den elev som är nöjd med sin krönika att publicera den i ett forum, på sin Facebook-sida eller skicka iväg den till någon veckotidning.