<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Novell

Novell Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

En novell är en texttyp som många elever tycker om, men som är mer krävande än de ofta inser. En novell är, enkelt uttryckt, en längre berättelse eller en kortare roman.

Hur kan du undervisa om texttypen novell?

Det kan vara klokt att börja med att förklara formatet. En novell kan aldrig vara lika omfattande som en roman, där man som skribent har hur många sidor som helst till sitt förfogande för att utveckla sina tankar och intriger. En novell är mer koncentrerad till sitt format och det gäller som skribent att noga bestämma vilken berättelse som skall berättas och ur vems perspektiv. Resonera tillsammans med eleverna kring vad som kan vara novellens styrka respektive svaghet. Nämn gärna novellmästare som Alice Munro, som många gånger har påbörjat romanprojekt, men där berättelsen har strypt sig själv till novellformatet eller Anton Tjechov, vars novellkonst är stor och där Tjechovs gevär kan nämnas, vilket i korthet går ut på att man inte skall ha med ett element i en berättelse som saknar betydelse. Hänger ett gevär på en vägg i öppningsscenen skall geväret avfyras i slutet.

Förklara kort skillnaden mellan novell och roman

NovellRoman
Begränsat persongalleriRikt persongalleri
En huvudhandlingParallellhandlingar
Kort berättelse (ca 10 % av romanlängd)Längre berättelse
Avhandlar kortare tidsperiodAvhandlar längre tidsperiod
Mer koncentrerad karaktärsteckningMer djupgående karaktärsteckning

Förslag på arbetsgång

  • Börja med att du som lärare högläser en novell i klassen. Titta sedan på novellen och se hur den är uppbyggd utifrån enkla frågor som:
    1. Hur börjar den? Finns det någon introduktion eller börjar denin medias res (direkt in i handlingen)?
    2. Vem är huvudperson i novellen? Hur beskrivs personens yttre och inre egenskaper?
    3. Vilket berättarperspektiv har författaren? Jagperspektiv, tredjepersonsperspektiv eller finns där en allvetande berättare?
    4. Hur slutar novellen? Är det ett överraskande slut, ett öppet slut som leder till fler frågor, eller är det ett väntat slut?
  • Titta på en bild tillsammans som visar en stad. Tänk er in i hur många berättelser som frodas där. Tänk er in i att ni tar fram en kikare och zoomar in olika scener ni skulle kunna bevittna. Fabulera fritt tillsammans med dina elever. Låt eleverna kortskriva kring möjliga scener. Låt dessa scener utgöra möjliga frön till deras novellskrivande.