<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reportage

Reportage Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

Ett reportage är som en nyhetsartikel men med ett mer personligt anslag. När man skriver ett reportage är man som elev (reporter) på plats för att insupa stämningen på den plats man skall beskriva eller för att få till ett personligt möte med den man ska intervjua och som ger sin syn på ett skede, en historisk händelse, ett nutida fenomen etc. I ett reportage är det viktigt med bilder och att man som skribent har hittat sin vinkel.

Hur kan du undervisa om reportage som texttyp?

Ringa in texttypen! A och O när du som lärare skall introducera denna texttyp är att eleverna ges en chans att förstå vilken typ av text du åsyftar. Elever idag ser och läser inte så många reportage, så hjälp därför eleverna att förstå texttypen genom att förklara att ett reportage kan ses som en utvidgad nyhetsartikel.

  • Förklara syftet med uppgiften och resonera kring när vi stöter på reportage. Elever stöter på en del reportage om idoler. Ta till vara på denna kontakt med texttypen.

Förslag på arbetsgång

  • Ta gärna med en dags- eller veckotidning och läs upp eller kopiera upp något tydligt reportage. Sök på nätet och hitta andra reportage som ni tillsammans läser högt.
  • Ringa in typiska drag för reportagen, som exempelvis den säljande ingressen i fetstil, den person- eller miljöteckning som görs i början, och den tydliga poäng med reportaget som man efter genomgånget reportage kan se. Den poängen är reportagets vinkel och det är klokt att guida eleverna i hur en vinkel kan presenteras.
  • Vid behov, ersätt eller komplettera ovanstående upplägg med en god lärobok med reportageavsnitt.
  • När eleverna har valt inriktning för sitt reportage, eller fått det tilldelat av dig, är det viktigt att du som lärare stödjer dem i att skriva bra intervjufrågor och att snabbt i arbetsprocessen få till stånd en intervju för att inte halka efter i arbetsgången.  Kom ihåg att du lätt kan anpassa tankekartan, om du tycker att det behövs, till det specifika reportage som de förväntas skriva.

Under arbetets gång kan eleverna behöva stöttning i hur man varvar återberättande av en intervju med direkta citat. Eleverna förväntas skriva ett reportage och att få till det rent visuellt kan vara en sporre för en del elever. Tipsa om hur ett bra foto kan infogas liksom eventuella faktarutor, och hur man i ett enkelt worddokument, som man kopierar sin text till, kan välja att presentera texten i olika spalter – allt för att skapa en känsla av ett äkta reportage!

Att skriva ett reportage är att få möta en verklighet utanför klassrummet och få chansen att berätta en historia. Ge eleverna inspiration att känna tjusning över det hantverk de har framför sig.