<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SFI Beskrivande faktatext NO

/SFI Beskrivande faktatext NO
SFI Beskrivande faktatext NO Erik Jaråker 2017-12-06T16:20:56+00:00

Beskrivande faktatext NO SFI Kurs C 

Länk till uppgift

Den beskrivande texten är vanligt förekommande inom både NO och SO, och det är en bra texttyp att arbeta med inom SFI eftersom den ger eleven en möjlighet att dels utveckla sitt skriftspråk och dels lära sig något nytt. I exemplet i mallen för texttypen så ligger det en enklare beskrivande text om havsörnen. Det är en bra text att utgå ifrån i arbetet inför det egna skrivandet.

 

Hur kan du undervisa om den förklarande texten?

 

 • Börja med att titta på NE.se tillsammans – slå upp några olika saker (exempelvis ett land, något djur och någon klimatzon). Läs igenom och förklara syftet med texttypen: att berätta om något utan att dra slutsatser om det.

 

 • Samla eleverna kring ett ämne. Använd tavlan och skriv till exempel “isbjörn”. Tillsammans försöker ni sedan komma på vilka områden, knutna till just isbjörnen som ni skulle kunna söka information om. Det skulle kunna vara exempelvis utseende, utbredning, historiska och nutida hot.

 

 • Prata med eleverna om syftet med texten – att beskriva något. Språket blir viktigt i texten, och det behöver anpassas till det som beskrivs. Eleven förväntas alltså utveckla sitt ämnesspråk utifrån valet av det ämne som beskrivs.

 

Förslag på arbetsgång

 

 • Använd gärna exempeltexten ifrån uppgiften – Havsörnen. Du hittar texten i slutet av den här lärarhandledningen. Se till att alla eleverna får ett exemplar, och titta sedan på textens uppbyggnad och struktur. Vilka olika områden täcks in? Vilka områden saknar eleverna (om de utgår från rubriken Havsörnen)?

 

 • Innan eleverna börjar skriva en egen beskrivande text är det en god idé att skriva en tillsammans. Samla eleverna kring ett ämne och enas om ett par områden att söka fakta kring. Se vilka olika källor ni kan hitta, och gör en gemensam källkritik. Är det en bra källa? Varför, varför inte? Använd gärna punkterna som sedan återkommer i uppgiften som stöd för källkritiken.
  • Förstår du informationen?
  • Stämmer informationen överens med vad du tidigare kände till?
  • Vem står bakom informationen?
  • Är källan allmänt erkänd som seriös?
  • Samstämmer informationen med andra seriösa källor?
  • Kommer informationen från experter på området?
  • Är källan aktuell?

 

 • Sortera tankarna och skriv sedan tillsammans  en text. Alla elever är med och skapar texten, och du skriver den – antingen för hand på stora blädderblockspapper, eller på dator samtidigt som den framväxande texten projiceras för eleverna. Det här ger eleverna en mycket tydlig bild av den beskrivande textens struktur, och det skapar goda förutsättningar för att lyckas eftersom alla känner att de har varit med och skrivit en beskrivande text innan de lämnas ensamma i sitt skrivande.

 

Exempeltext som återkommer i uppgiftens exempel

 

Havsörnen

Havsörnen är Sveriges största rovfågel. Den ser majestätisk ut när den glidflyger uppe i luften. Den har varit utrotningshotad flera gånger i Sverige. I min text ska jag bland annat berätta om varför.

 

Kännetecken

 

Havsörnen har en vingbredd på upp till 2,5 meter. Hanen är mycket mindre än honan och vikten på en havsörn är mellan fyra och sju kilo. När en havsörn är ung har den mörk stjärt, näbb och huvud. När havsörnen blir äldre blir näbben gul, huvudet ljust och stjärten blir till stor del vit. En havsörn är fullvuxen vid fem års ålder. En normal levnadslängd för en havsörn i vilt tillstånd är 15 år.

 

Föda och jaktmetoder

 

Havsörnen är allätare och tar ofta skadade eller döda djur. Ibland tar den föda som någon annan har jagat. Det är sällsynt att havsörnen slår sin föda i luften.

 

Det var lite grundläggande information om havsörnen. För den som vill lära sig mer om havsörnen rekommenderas att låna en bok om fåglar på det närmaste biblioteket och sen ta med en kikare och bege sig ut i den friska naturen.

 

Källor jag har använt:

Sverigesradio.se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3275&artikel=2776291 (hämtad 2017-11-26)

Naturhistoriska riksmuseet

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/havsorn.7090.html (hämtad 2017-11-26)

Världsnaturfonden WWF Sverige

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1127525-havsorn (hämtad 2017-11-26)

Artfakta, artdatabanken

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100067 (hämtad 2017-11-26)