<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

sfi -Personligt brev

/sfi -Personligt brev
sfi -Personligt brev Erik Jaråker 2018-03-13T12:56:06+00:00

Personligt brev

Länk till Uppgift 

Personligt brev är en texttyp inom genren formellt brev som är viktig att behärska. Det är en texttyp som eleverna kommer att möta när de ska ut på arbetsmarknaden i Sverige och det är därför en tacksam texttyp att arbeta med, då nyttan av att lära sig att formulera ett väl fungerande personligt brev är stor.

Hur kan du undervisa om texttypen personligt brev?

 • Börja med att förklara vad ett personligt brev är och berätta att ett sådant, tillsammans med ett cv, är det som efterfrågas när man söker ett arbete i Sverige.

Förslag på arbetsgång

 • Gå in på Platsbanken och visa på storbild hur du navigerar dig fram för att få fram en lämplig platsannons. Se över gemensamt vad som efterfrågas i platsannonsen.
 • Kopiera upp några andra platsannonser från Platsbanken, eller någon annan källa, och gå igenom dem med dina elever. Ställ frågor som:
  • Vilka krav ställs på genomgången utbildning eller annan kompetens?
  • Vilka personliga egenskaper efterfrågas i annonserna?
  • Hur vill de som står bakom platsannonsen att ansökan skickas in?
 • Gå in på Invigos sida och gå igenom förberedelsefasens olika steg och se på exemplen och råden tillsammans.
 • Låt sedan eleverna skriva sina personliga brev.
 • Avsluta med att eleverna renskriver sina personliga brev efter dina rättningar. Det är guld värt för dem att ha ett rättat, bra personligt brev att tillgå, den dag de är redo att möta den svenska arbetsmarknaden.