<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

sfi

/sfi
sfi Martin Tiberg 2018-06-11T10:58:03+00:00

sfi-uppgifter

Det finns ett stort intresse från sfi därför har vi börjat att göra färdiga uppgifter för framför allt kurs C och D.

Varje uppgift har en instruktion kring hur du kan arbeta med den. I instruktionen finns en länk till uppgiften i Invigos. 

 

 

 

Filmer på olika språk

Tillsammans med Studi har vi tagit fram filmer om skrivande på flera språk.

 

DIGSFI

Invigos är del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt ska minska sfi-elevers inlärningstid med 25 % med hjälp av ett nytt digitalt verktyg.

– Projektets grundidé är att inspirera sfi-elever och effektivisera deras lärande. Vi kallar projektet DIGSFI och jag är stolt över detta unika samarbete. Vårt mål är att korta inlärningstiden för sfi-elever med 25 %, säger Martin Tiberg, VD för Invigos och projektledare för DIGSFI.

Bakom projektet ligger Invigos, Hermods, VLM (Virtuella lärmiljöer), KTH (Kungliga tekniska högskolan) och Lingsoft. Projektet delfinansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Pressmeddelande

KTHs blogg

Alla kan skriva