<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Invigos – Inspiration och vägledning till en välskriven text Fabrice Marchal 2019-06-04T14:20:47+00:00

Vill du testa produkten?
Besök denna webbplats från en dator.

Icon1

Språkutveckling

Invigos stödjer elevers skriv- och språkutveckling i skolans alla ämnen.
Icon1
Invigos stödjer elevers skrivande och språkutveckling i skolans olika ämnen. Mer...
Icon2

Bedömning

Konkretiserar lärandemålen och möjliggör ett formativt arbete med själv-, kamrat- och lärarrespons.
Icon2
Underlättar bedömningsprocessen både för lärare och elever. Mer...
Icon3

Planering

Invigos förenklar lärares planeringsarbete.
Icon3
Förenklar lärarens planeringsarbete och synliggör målen för eleverna. Mer...

REFERENSER

 • “Jag blir lite upphetsad - det här är kul! Invigos borde finnas på lärarutbildningen.” - Britt Johansson,
  författare, genrepedagog och projektledare på Knutbyskolan i Rinkeby

 • “Jag rekommenderar verkligen Invigos! Har testat programmet som elev men också hjälpt till att utveckla det. Invigos skrivprogram: 10/10 ugglor!” - Gunnar Kollstedt,
  elev på Broskolan i Upplands Bro

 • “Det här låter bra och verkar vettigt att stödja” - Tomas Riad,
  stol 6, Svenska Akademien

 • “ALLA elever är överens om att de vill fortsätta med programmet” - Karolin Rundgren,
  specialpedagog i Hudiksvall

 • “Seriöst och spännande! Jag är imponerad av projektets tvärvetenskapliga bredd och samlade kompetens.” - Ola Knutsson,
  lektor i språkteknologi vid Stockholms universitet

 • “Invigos underlättar övergången från berättelse till diskuterande text. Det är jätteviktigt!” - Anna-Lena Olsson,
  huvudlärare i kompletterande svenska och Swedish A inom International Baccalaureate

 • “De stegvisa instruktionerna, checklistan och bedömningsmatrisen underlättar för såväl elever med nån form av diagnos som för högpresterande elever” - Per Jansson,
  högstadielärare Norrtullsskolan i Söderhamn

 • “Det är ju fantastiskt . . . det här skulle få alla lärare att bli galna! Det behövs verkligen!” - Therese Persson,
  insatslärare på Magelungen Utveckling

 • “Invigos satsning är viktig för alla våra elever och särskilt för de som av olika anledningar har någon form av funktionsnedsättning” - Erik Björk,
  verksamhetschef i Söderhamn, ordförande VLM

 • “Vi samarbetar med Invigos och tror att projektet leder till ett kraftfullt verktyg för elever som tillhör våra målgrupper.” - Kerstin Ivarson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren,
  projektledare Begripsam

Icon4

Läroplan

Invigos samstämmer med läroplanernas syn på kunskap, bedömning och lärande
Icon4
Invigos samstämmer med läroplanernas syn på kunskap, bedömning och lärande. Mer...
Icon5

Synliggör lärande

Synliggör varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå
Icon5
Synliggör varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå. Mer...
Icon6

Frigör tid

Invigos frigör lärartid
Icon6
Invigos frigör lärartid. Mer...

EXEMPEL

persona1
Jamila har svenska som andraspråk
 • Lär sig strukturer för olika texttyper
 • Får vägledning och videoinstruktioner på sitt modersmål
 • Lär sig korrekt svenska och ämnesspecifika ord

.
persona2
Oskar har dyslexi och koncentrationssvårigheter
 • Får stegvis stöd av vägledande instruktioner och konkreta exempel
 • Använder talsyntes för att utveckla sin text
 • Får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete

.
persona3
Conny är duktig men inte tillräckligt utmanad
 • Engageras i kamratbedömning och ger konstruktiv respons
 • Utvecklar sin samarbetsförmåga
 • Sätter upp egna utmanande lärandemål

.
persona4
Christoffer är en erfaren specialpedagog som avskyr datorer
 • Uppskattar att Invigos är lätt att använda
 • Kan följa varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå
 • Upptäcker tidigt vilket stöd elever behöver

.
persona5
Tess är SO-lärare som brinner för att utveckla sin undervisning
 • Får verktyg och metoder för vägledande och formativ undervisning
 • Tid frigörs genom de inbyggda planerings- och stödfunktionerna
 • Får tydlig återkoppling på sin undervisning och elevernas motivation

.
Jamila har svenska som andraspråk
 • Lär sig strukturer för olika texttyper
 • Får vägledning och videoinstruktioner på sitt modersmål
 • Lär sig korrekt svenska och ämnesspecifika ord
Oskar har dyslexi och koncentrationssvårigheter
 • Får stegvis stöd av vägledande instruktioner och konkreta exempel
 • Använder talsyntes för att utveckla sin text
 • Får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete
Conny är duktig men inte tillräckligt utmanad
 • Engageras i kamratbedömning och ger konstruktiv respons
 • Utvecklar sin samarbetsförmåga
 • Sätter upp egna utmanande lärandemål
Christoffer är en erfaren specialpedagog som avskyr datorer
 • Uppskattar att Invigos är lätt att använda
 • Kan följa varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå
 • Upptäcker tidigt vilket stöd elever behöver
Tess är SO-lärare som brinner för att utveckla sin undervisning
 • Får verktyg och metoder för vägledande och formativ undervisning
 • Tid frigörs genom de inbyggda planerings- och stödfunktionerna
 • Får tydlig återkoppling på sin undervisning och elevernas motivation

Alla-kan-skriva-logo

Delta i forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva!

1. Fri Invigosanvändning, utbildning och support.

2. Delta i forskning och utveckling om motivation, språkutvecklande arbetssätt och nyanländas språkutveckling.

Målgrupp

Alla lärare och elever i årskurs 4-9 (inklusive förberedelseklass), gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI).

Mer om målgruppen…

Finansiärer

Styrgrupp

Samarbetspartner

Invigos samarbetar med 14 kommuner, fem universitet, Dyslexiförbundet, Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt andra språkutbildningsföretag. Dessa partner bidrar med kompetens inom:

 • Didaktik och pedagogik för skrivande och lärande.
 • Neuro- och kognitionsvetenskap.
 • Funktionsnedsättningar, språkbegränsningar och dyslexi.
 • Datalingvistik och språkteknologi.

Mer om Alla kan skriva…

Utvecklingspartner

Målgrupp

Alla lärare och elever i årskurs 4-9 (inklusive förberedelseklass), gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI).

Mer om målgruppen…

Finansiärer

Styrgrupp

Utvecklingspartner