<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

sfi – Formellt brev

/sfi – Formellt brev
sfi – Formellt brev Erik Jaråker 2018-03-13T12:49:53+00:00

Lärarhandledning till för sfi Formellt brev(Kurs D)

Länk till uppgift

Formellt brev är en vanlig texttyp i det verkliga livet. Man kan ha råkat teckna ett mobilabonnemang man inte vill ha, köpt en hoverboard som har börjat brinna eller så har man fått en p-bot som man inte önskar betala, då man anser att skyltningen var bristfällig. Självklart kan man även skriva formella brev i syfte att påvisa något bra eller i syfte att påverka i positiv riktning. Kanske har man ett bra förslag på hur kommunen kan arbeta mer integrationsfrämjande och samtidigt få fler unga i arbete. Tillfällena då man kan behöva kunna skriva ett formellt brev är många och texttypen är således viktig.

Hur kan du undervisa om den formella texten?

Börja med att berätta vad skillnaden är mellan ett formellt brev och ett informellt brev. Du kan ta skillnader som:

Formellt brevInformellt brev
Korrekt språk.Mindre korrekt språk; slang kan förekomma.
Tydlig struktur.Kan utformas mer fritt.
Bakgrund eller händelse beskrivs systematiskt och noggrant.Bakgrund eller händelse kanske är känd och mottagaren förväntas kunna  läsa mellan raderna. Interna referenser är vanliga.
Höga krav på grammatisk korrekthet.Mindre krav på korrekthet och ledig stil kan tillåtas.

 

Förslag på arbetsgång

  • Fråga eleverna när man kan behöva skriva ett formellt brev och lista deras förslag på tavlan.
  • Titta förslagsvis på något formellt brev som eleverna kan ha som en mall för hur ett sådant kan skrivas.
  • Gå sedan in i Invigos och granska, som repetition, det exempel som ligger där. Gå igenom tillsammans med eleverna de första stegen och släpp dem sedan fritt att med hjälp av verktyget skriva ett formellt brev enligt konstens alla regler.